Över hälften av männen i Gävle och 46 procent av kvinnorna är överviktiga. Som en jämförelse var 47 procent av de svenska männen och 33 procent av kvinnorna överviktiga 1997/1998 enligt Statistiska centralbyrån. Detta är siffror som ökar år från år.

Nu har landstinget i Gävleborg beslutat att ta fram ett vårdprogram för att motverka övervikt hos barn och vuxna i Gävleborg. Planen ska anpassas efter SBU:s (Statens beredning för utvärdering) kommande riktlinjer mot fetma.

Under 2002 kommer en projektledare att visstidsanställas på 50 procent för att genomföra planen. Projektet kan genomföras tack vare statliga pengar. Hittills har landstinget i Gävleborg fått drygt 1,5 miljoner kronor av staten för att förebygga övervikt.

Läs mer: http://www.lg.se/politik/sd22-01.pdf