Trepartssamtalen är en viktig del i regeringens elvapunktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet. Samtalen ska resultera i en handlingsplan som alla kan stå bakom. Kenth Pettersson kommer att leda en arbetsgrupp med deltagare från Närings-, Social-, Finans- och Justitiedepartementet.

– Jag ser optimistiskt på möjligheterna att uppnå samsyn kring arbetsmiljön mellan arbetsmarknadens parter. Alla inser att det är en tvingande nödvändighet att snabbt pressa samhällets kostnader för ohälsan, som de senaste två åren har i genomsnitt ökat med 25 miljoner kr per dag. Vi måste hitta sätt att uppnå ett hållbart arbetsliv – och det brådskar, säger Kenth Pettersson.

Senast den 30 juni 2002 kommer arbetsgruppens resultat att stämmas av.