Bristerna har kommit i dagen i en stor enkätundersökning i landets samtliga kommuner som Socialstyrelsen har gjort.

Bland annat använder bara var femte kommun instrument för att bedöma vad de äldre behöver och klarar, något som gör jämförelser av insatserna omöjliga. Var tredje kommun har ingen redovisning av utförda insatser. Fastlagda kvalitetskriterier fanns endast i var femte kommun.

Hälften av kommunerna uppger att de inte samarbetar med landstinget för att utveckla sin verksamhetsuppföljning, medan var tredje säger sig ha ett sådant samarbete.
Undersökningen ska ligga till grund för ”Samspråk”, ett utvecklingsprojekt för att skapa en allsidig och enhetlig verksamhetsuppföljning.

Socialstyrelsen ska driva projektet tillsammans med Kommunförbundet, Landstingsförbundet och berörda fack- och brukarorganisationer. Sju försöksområden med kommun och landsting deltar också: Ljusdal, Borlänge, Sollentuna, Örebro/Hallsberg/Kumla, Tjörn, Borås samt Kalmar/Borgholm.