En rehabiliteringsutredning ska syfta till att få den som är sjuk att så fort som möjligt komma tillbaka till arbete.

Utredningen ska göras i samverkan mellan arbetsgivare och försäkringskassa och arbetsgivaren ska, om möjligt, vidta åtgärder som underlättar tillbakagång till arbetet. Vid ett rehabiliteringssamtal har du rätt/möjlighet att ha en facklig representant med dig som stöd.
Ett sådant samtal bör enligt min mening inte ske via vare sig mail eller telefon. Samtalet kan genomföras under sjukdomstiden och läkaren kan göra en bedömning om vad som är lämpligt eller inte.

Det är viktigt att komma ihåg att rehabilitering är till för att hjälpa och underlätta för den som är sjuk att komma tillbaka till arbetet.