Norrtälje kommun har lagt över fastighetsskötseln på ISS Arsenalen, skötsel av park och gator till Vägverket och vattendriften till Vivendi. Vivendi är ett franskt multinationellt företag. Dess VD, Jean-Mari Messier, tjänar över 19 miljoner franc om året.

Till skillnad från ISS Arsenalen och Vägverket signalerade det franska Vivendi Water International på ett tidigt stadium att man skulle ta över all personal. Företagen skrev till och med in i protokollet i förhandlingar med facket att det skulle ta över alla .

— Vi var nöjda att Vivendi tog sitt fulla ansvar, säger Kommunals sektionsordförande Gun-Britt Viktorsson i Norrtälje.

Precis före jul visade det sig att Vivendi ändå inte ville ta över fyra anställda. En ansågs för gammal eftersom han bara har ett och ett är halvt år kvar till pensionen, en anställd var inte beredd att köra bil och gick omöjligt att få att sätta sig bakom en ratt, men Vivendi krävde att han ska göra det. Han har skött bassänger och tagit prover i Reningsverket i 30 år. Två jobbar i mätarverkstaden, vilken Vivendi anser inte ingår i entreprenaden.

— Ingen bra start för Vivendi i Sverige , tyckte Kommunals Gun-Britt Viktorsson.

Efter jul ringde hon tidningen med ett glädjande besked.

De i mätarverkstaden erbjuds rörläggarjobb. Även han som inte ville köra bil får jobb. Den snart blivande pensionären föredrog att själv stanna kvar inom kommunen.

Platschefen Peter Leonardsson har tidigare sagt till Kommunalarbetaren att Vivendi vill försöka hitta en bra lösning tillsammans med kommunen.

När Kommunalarbetaren i somras talade med maskinisterna var de positiva till att få en ny arbetsgivare, eftersom de inte tycker de fått någon respons av kommunen för sitt yrkeskunnande och att det inte kunde bli sämre.

Vivendi kommer att driva va-verkamheten för 23 miljoner i stället för 30 miljoner. (Siffrorna är ej helt jämförbara eftersom i de 30 miljonerna ingår kostnader för el, administration och slamhållning.)

Hela hösten har varit en orostid för de anställda på den tekniska förvaltningen i Norrtälje. Varken Vägverket eller ISS-Arsenalen ville ta över all personal. Fortfarande befinner sig några i kommunens så kallade omställningsgrupp och saknar jobb.

— Några ville ta förtidspension men skulle bara få 70 procent av en lön på 16 000, så de tackade nej, berättar Gun-Britt Viktorsson.

Kommunal har dessutom en tvist med kommunen. Trots att fastighetsskötarna vann med ett eget regianbud gjorde kommunen en ny upphandling och överlät driften till Arsenalen. Kommunal kräver ett ordentligt skadestånd.

Norrteljetidning, som ”delar ut” julklappar i tidningen, har tidigare kritiserat hur upphandlingen gått till i Norrtälje. I julas fick Kjell Jansson, tekniske nämndens ordförande, leklådan ”Den lilla tekniken” av tidningen för att använda sin entusiasm på denna i stället för att använda tekniska kontoret som lekstuga.