Lagen om rätt till förkortad arbetstid för den som har barn under åtta år ger möjlighet att förkorta arbetstiden med 25 procent. Huvudsyftet med lagen är att tiden på arbetet ska vara kortare. Många vill ta ut ledigheten som en ledig dag i veckan, men det är inte huvudsyftet.

Hur man förlägger förkortningen ska ske i överenskommelse med arbetsgivaren, men vad jag förstår av din fråga innebär schemaläggningen att din totala dag blir lång, trots förkortningen.

Jag tycker att du ska ta kontakt med ditt lokala fack så att de kan hjälpa dig att få en bättre lösning än den du har nu.

Trots allt har du förkortat din arbetstid. Problemet är uppehållet på dagen, som gör att din frånvaro från hemmet förmodligen blir lika lång som om du arbetade heltid.