— Jag har fått mer säkerhet i jobbet och hoppas att vår status och löner också höjs, säger första kokerskan Irene Andersson.

Kostcheferna i Vårgårda, Herrljunga, Svenljunga, Mark och Allingsås kommuner beslöt att gå samman för att erbjuda kökspersonalen grundutbildning inom yrkesområdet.

— De gör ett kanonjobb och behöver få chans att öka sin kompetens och status, berättar läraren Britt Lerneby.

Hon har tidigare varit kostchef.Många i köken har bara nioårig grundskola och har inte fått en enda dag utbildning hos kommunen tidigare.

Utbildningen är förlagd till Herrljunga. Över 50 anställda har redan gått en grundkurs där de lärt sig bland annat livsmedelskunskap, dietmatlagning och livsmedelshygien.

Dessutom har femton ekonomibiträden och kokerskor gått en storköksutbildning på sexton veckor, efter avslutad grundkurs.

Utbildningen ger kompetens att söka tjänster som kokerska och husmor.

Här har de lärt sig allt från budgetplanering till arbetsledning.

Irene Andersson har till exempel lärt sig både data med kostinriktning och företagsekonomi. Hon arbetar på ett sjukhem i Herrljunga och ska snart bli gruppledare.

— Jag känner mig säkrare i kontakten med personalen från vårdavdelningarna, bland annat när det gäller dietkoster.

Hon tycker att det har varit givande att få utbyta erfarenheter med personal från andra kommuners kök. Det har även varit deltagare från Falköping och Grästorp.

Under hösten skötte eleverna i storköksutbildningen all tillagning till skolorna i Herrljunga, planerade matsedeln och tränade att vara arbetsledare. Den ordinarie personalen fick under den tiden vara ledig för att göra studiebesök.

De som gått storköksutbildningen i Herrljunga har fått löfte om att få 300 kronor mer i månaden i lön.

Deltagarna i kurserna har fått UBS, särskilt utbildningsbidrag. Arbetsgivaren har tillskjutit resten.

Till våren återkommer kursen i storköksutbildning.