Kommunals sektion för personal i Göteborgs räddningstjänst kunde genom tillbudsrapporter visa att ambulanssjukvårdarna ofta utsätts för hot om våld och ibland reellt våld. Ambulanssjukvårdarna kommer ofta före polisen till lägenhetsbråk eller andra bråk där någon blivit skadad.

Det är i sådana situationer de kan behöva skyddsväst. Den skyddar mot skott med lätt ammunition och knivstick. Även handskar av kevlar som skyddar mot knivar och kanyler ingår i paketet.

– Vi har samarbetat med en tillverkare och formulerat krav på hur västen ska vara, och i april får vi dem, berättar Håkan Pers, arbetsplatsombud.

– Många har inte klart för sig vilka besvärliga miljöer vi hamnar i. Och få skulle vilja riskera livet för de 16 792 kronor vi har i lön. Jag känner som skyddsombud att vi måste ligga steget före. Vi har ännu inte haft någon riktigt allvarlig incident, och jag hoppas att vi slipper det.