De ska gå igenom de lokala avtal som finns. De ska bland annat utreda vad som bör regleras i de centrala avtalen och vad som kan lämnas till lokala förhandlingar. Det ingår också i deras uppdrag att pröva alternativ till individuella löner.

Blivande avtalsombudsmannen Håkan Pettersson blir ordförande för gruppen som består av ombudsmän och tjänstemän på förbundskontoret, plus två från förbundsstyrelsen och två lokalombudsmän.