”Ett rum i våra hjärtan” visar på ett mycket starkt och övertygande sätt hur det är att förlora en familjemedlem. I centrum för handlingen står psykoanalytikern Giovanni, hans fru Paola och deras två barn. Sonen dör i en drunkningsolycka och kvar lämnas en familj i sorg och sönderfall. ”Ett rum i våra hjärtan” är en lågmäld film som vill förmedla starka känslor med sublima medel. Den lyckas i stort sett med det, men blir tyvärr lite övertydlig ibland.