Ett blomblad föll ner mot ett grässtrå,

landade på grästuvan

mjukt och stilla.

I blombladet sov du djupt, nu väckt

av daggdroppen så stor.

Dina nyfikna ögon spärrar du upp

och himlen hänger där ännu.

Fiskmåsen svävar i sommarvinden,

liksom från ett band

förenad med naturen.

Du får fatt en spindeltråd

och den för dig, till en sten

du landar mjukt på..

i den fuktiga stjärnmossan

där du släcker din törst.