Trösta min bästa.

Stryka min sjuka..

Älska min nästa..

Blåsa min onda..

Mata min make..

Lyssna min hyssja..

Stötta min trötta..

Laga min saga..

Lita min bita..

Vädra min skjorta..

.

Vädra min också!.